Anna-Karin Pettersson, välkommen till Hässelby-Vällingby Fastighetsägare!

I samband med att Hässelby-Vällingby Fastighetsägare utökar sitt verksamhetsområde förstärker föreningen kansliet med Anna-Karin Pettersson som nu arbetar som projektledare i föreningen.

Anna-Karin Pettersson

Jag är uppvuxen i Hässelby och det känns roligt att arbeta här och det tydliga trygghetsfokuset och samverkan känns både inspirerande och spännande, säger Anna-Karin.

Anna-Karin har studerat samhällsplanering och har en kandidat från Lunds Universitet och en master från KTH i hållbar samhällsplanering. Under sin studietid har hon bland annat gjort praktik i Göteborg där hon arbetade med hållbarhetsredovisning och var med och tog fram indikatorer för Göteborgs Stadshus ABs hållbarhetsrapport. Hon har även varit utbytesstudent i Amsterdam under en termin där hon fokuserade på samhällsplanering men gick även en miljökurs.

Efter studierna som blev klara under Corona har Anna-Karin bland annat arbetat på Statens servicecenter som ger vägledning och service till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
Uppdraget hos Hässelby-Vällingby Fastighetsägare fick hon tips om via en bekant på ett av allmännyttans fastighetsbolag.

Jag tyckte direkt att det lät väldigt intressant så jag blev glad när Ulf Malm hörde av sig, säger Anna-Karin.

Hon tycker att det är spännande att komma tillbaka efter ett antal år och se hur området har utvecklats och vilka frågor som är viktiga idag.

Anna-Karin berättar att någonting som blivit tydligt för henne på kort tid i föreningen är att det görs mycket arbete för att öka tryggheten för de boende i Hässelby-Vällingby. Hons ser fram emot att koppla det föreningarna gör nu till vart man vill framåt.

Där tror jag att jag kan bidra med min analytiska förmåga och jag vill gärna vara med och bidra till ett tryggare område, avslutar Anna-Karin.