SÄKERHETSBESIKTNING

En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Att säkerhetsbesikta en fastighet är ett effektivt verktyg för att motverka brott och öka tryggheten i fastigheten.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria säkerhetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. Fastighetsägare kan genomföra en säkerhetsbesiktning för att ta reda på aktuell status för sin fastighet. En besiktning kan också göras för att det finns ett upplevt problem i fastigheten.

Att genomföra åtgärdsförslagen är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och öka tryggheten i fastigheten. Ökad trygghet gör både fastigheten och området mer attraktivt.

Metoden är väl beprövad och har gett dokumenterat goda resultat, med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de fastigheter där rekommenderade åtgärder har genomförts. Det visar en studie som systerföreningen i Järva har genomfört med stöd från BRÅ.

 

Genomförande

Inför en säkerhetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, så att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter görs den fysiska besiktningen.

Hela fastigheten inventeras invändigt och utvändigt. Processen innebär att titta på hur bra sikten är, om belysningen är god och om det finns utrymmen som kan skapa en otrygg upplevelse. Vi dokumenterar också om det är helt, rent och snyggt och testar handgripligen fastighetens säkerhet genom att besiktningsmannen försöker bryta sig in.

 

Redovisning

När besiktningen är genomförd får fastighetsägaren en rapport med iakttagelser och åtgärdsförslag. Rapporten omfattar totalt 55 undersökta parametrar avseende såväl byggnaden och utemiljön som förvaltningsrutinerna.