TRYGGHETSVANDRINGAR

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

En trygghetsvandring genomförs tillsammans med dem som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis och medborgare.
Hässelby-Vällingby Fastighetsägare protokollför de synpunkter som kommer upp under vandringen och skickar till berörda parter för åtgärd.

Från och med 2024 kombinerar vi trygghetsvandringar med medborgardialog, där representanter för stadsdelsförvaltningen deltar för att svara på frågor och diskutera med medborgarna.

Trygghetsvandringar och medborgardialoger 2024

Här hittar du årets datum och platser. Alla tillfällen börjar klockan 17.00 med medborgardialog, följt av gemensam trygghetsvandring. En mer detaljerad inbjudan skickas ut inför respektive tillfälle.

Råcksta, 27 februari
Samling: Utanför T-baneingången
Medborgardialog: 17.00-17.45
Trygghetsvandring: 17.45-18.45 (2,2 km)

Grimsta, 16 april
Samling: Grimstaskolan (Kanngjutargränd)
Medborgardialog: 17.00-17.45
Trygghetsvandring: 17.45-18.45 (2,2 km)

Hässelby gård, 15 maj
Samling: Hässelby torg utanför Förvaltningshuset
Medborgardialog: 17.00-17.45
Trygghetsvandring: 17.45-18.45 (2,1 km)

Hässelby strand, 8 oktober
Samling: Utanför T-baneingången vid Maltesholmstorget
Medborgardialog: 17.00-17.45
Trygghetsvandring: 17.45-18.45 (2,0 km)

Vällingby, 23 oktober
Samling: Utanför T-baneingången vid Vällingby torg
Medborgardialog: 17.00-17.45
Trygghetsvandring: 17.45-18.45 (2,2 km)

Smedshagen/Åkermyntan, 26 november
Samling: Utanför entrén till Åkermyntans centrum
Medborgardialog: 17.00-17.45
Trygghetsvandring: 17.45-18.45 (2,2 km)