BID-INSPIRERAD SAMVERKAN

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer.

BID, Business Improvement District

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell som ursprungligen kommer från USA. Den svenska modellen av BID är inriktad på frivillig samverkan medan den i USA bygger på tvingande lagstiftning. Modellen används på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna. Samverkansmodellen kan användas för att, inom ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

Exempel på BID:s i Sverige

I Sverige finns flera långsiktiga utvecklingspartnerskap i form av ideella eller ekonomiska föreningar eller i bolagsform, utifrån lokala förutsättningar.

Fastighetsägare i Järva
Skärholmens Fastighetsägare
Rågsveds Fastighetsägare
BID Sofielund
BID Gamlesstaden
Tryggare Väsby

Mer om BID

Du läsa mer om BID och andra samverkansformer på Boverkets hemsida

Fastighetsägarnas rapport “BIDs på Svenska” presenterar svenska exempel på hur samverkan mellan privat och offentlig sektor kan leda till ökad trygghet, trivsel och attraktivitet.

Regeringen har tillsatt en statlig utredning, Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön, vars uppdrag har sin utgångspunkt i Tidöavtalet. Utredningens uppdrag är att undersöka hur en obligatorisk plats­samverkan mellan fastighets­ägare, kommun och polis i utsatta bostads­områden kan införas.