Medlemmar

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare är en förening för hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lokalfastighetsägare i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Vår vision är att Hässelby-Vällingby ska vara en väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende där boende, verksamma och besökare trivs och känner sig trygga.

Genom samverkan och insatser i den fysiska miljön vill vi bidra till en mer tilltalande fysisk miljö, ändamålsenlig stadsplanering och kommunikationer, minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet samt ett högt anseende och status. Med cirka 11 160 lägenheter i våra medlemmars bestånd, samt tre lokala centrumägare, har vi tillsammans goda möjligheter att positivt påverka utvecklingen av Hässelby-Vällingby.

Medlemsnytta

Vi erbjuder våra medlemmar kostnadsfria säkerhetsbesiktningar av fastigheter. Säkerhetsbesiktningarna är en inventering av fastighetens säkerhet och trygghet och utförs av experter med lång erfarenhet inom brottsförebyggande arbete. Efter utförd besiktning får fastighetsägaren ett skriftligt protokoll med observationer och förslag på åtgärder. Säkerhetsbesiktade fastigheter utsätts i mindre utsträckning för fullbordade inbrott och åtgärdslistan utgör en god grund för prioritering av insatser. Vi kan även bistå med konsultation vid nybyggnation och renovering. 

Vi är en viktig del av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i stadsdelen och har en god kontakt med stadsdelsförvaltningen och polisen. Tillsammans kan vi göra mer och vi har möjligheten att mobilisera kring platser och frågor som berör många olika lokala aktörer. Vi deltar bland annat i flera forum för platssamverkan, där vi samarbetar med stadsdelsförvaltningen, polisen och andra lokala aktörer för att påverka utvecklingen av Hässelby-Vällingby i en positiv riktning.

Vi arrangerar seminarium och utbildningar inom aktuella ämnen som berör fastighetsägare.

Vi anordnar trygghetsvandringar för att inventera problem i den fysiska miljön och följer upp att åtgärder görs. Trygghetsvandringarna utgör även en möjlighet att träffa andra lokala aktörer och utbyta erfarenheter och kunskap.

Vi är lyhörda inför våra medlemmars önskemål och utvärderar kontinuerligt möjligheter att utveckla verksamheten. På sikt vill vi arbeta med gemensam upphandling inom områden där det finns intresse i syfte att sänka entreprenadkostnaderna för våra medlemmar.

Varmt välkommen att kontakta föreningens verksamhet för mer information:
Karin Göransson, 073-524 40 79 eller karin.goransson@havafast.se

Våra medlemmar

Våra samarbetsparter

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare samarbetar med flera aktörer som är verksamma i och utanför Hässelby-Vällingby. Några av dessa är.