Verksamhet

Hässelby-Vällingby Fastighetsägares övergripande mål är att påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter och bostadsrätter i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde positivt. Detta görs genom genom ett aktivt arbete för ökad trygghet, trivsel och attraktivitet i nära samverkan med föreningens medlemmar och andra lokala aktörer.

Föreningen arbetar utifrån BID-modellen som ligger till grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Läs mer om BID, Business Improvement District

Det finns flera teorier om hur brott uppstår. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare utgår främst ifrån ”Rutinaktivitetsteorin” och ”Fixing Broken Windows”. Läs mer om teorierna

Våra verksamhetsområden:

Högt anseende och status
Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet
Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
Tilltalande fysisk miljö