Verksamhet

Hässelby-Vällingby Fastighetsägares mål är att positivt påverka värdeutvecklingen på bostadsfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Föreningen arbetar utifrån BID-modellen som ligger till grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Läs mer om BID, Business Improvement District

Det finns flera teorier om hur brott uppstår. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare utgår främst ifrån ”Rutinaktivitetsteorin” och ”Fixing Broken Windows”. Läs mer om teorierna

Högt anseende och status
Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet
Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
Tilltalande fysisk miljö