Anni Carpelan vald till vice ordförande i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare

Anni Carpelan har valts till vice ordförande i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare i samband med årsmötet. Anni är chef för hållbar utveckling hos Fastighetsägarna Stockholm, som är en av föreningens samarbetspartners.

Anni CarpelanAnni har arbetat i fastighetsbranschen i många år och började på det kommunala fastighetsbolaget Uppsalahem där hon gjorde sitt examensarbete och sedan blev kvar som förvaltare i sju år. Därefter gick hon över till en tjänst som regionchef hos Stenvalvet, ett privat bolag som äger samhällsfastigheter. För fem år sedan började hon på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Jag har ett stort engagmenag i den roll som många fastighetsägare tar som viktig samhällsaktör. Jag läste samhällsplanering på KTH och planen var att arbeta med ”livet mellan husen”, vilket jag i stor utsträckning också fått göra i de roller jag har haft, säger Anni.

Anni drivs av att påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling och som styrelsemedlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare ser hon fram emot att få ta del av verksamheten och hur man lokalt samverkar mellan fastighetsägare, staden, polisen och andra aktörer.

Att arbeta i en branschorganisation, som Fastighetsägarna, är jätteintressant och givande. Vi är nära våra medlemmar men jobbar ju inte operativt ute i verksamheterna som våra medlemmar gör, så detta ser jag mycket fram emot. Fastighetsägare är en otroligt viktig samhällsaktör som ofta tar ett stort socialt ansvar. Det lönar sig att ha områden där människor trivs och känner sig trygga, vilket leder till positiva effekter för alla, säger Anni.

Anni menar också att det är viktigt att visa upp de resultat man uppnår och att sprida goda exempel. Det handlar både om det som händer lokalt med även visa upp den samlade bilden av vad fastighetsägare i ett område gör, såväl till branschkollegor som till omvärlden.

Vi pratar gärna om samverkan men vi måste också berätta hur vi arbetar och dela med oss av de resultat vi uppnår, säger hon.

I sin roll som chef för hållbar utveckling hos Fastighetsägarna Stockholm arbetar Anni både med att stötta och vägleda, men även inspirera organisationens medlemmar i arbetet med hållbar utveckling. Det handlar i stort om att fåin hållbarhetsarbetet i sin verksamhet.
Klimatarbete och socialt ansvarstagande är något som många fastighetsägare gör i vardagen och många gånger utan att tänka på att det gör dem till viktiga samhällsaktörer.

Men branschen står även för en stor del av klimatpåverkan och vi behöver göra vår del för att minska den, menar Anni.

 

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare lägger stor vikt på trygghetsfrågan som för många är central och grunden till allt. Och hos många fastighetsbolag kommer den högt upp på agendan, säger Anni.

Anni trycker också på vikten av att få hjälp med var man ska börja och vad man kan göra.

Att få hjälp med de trygghetsbesiktningar och de checklistor som de resulterar i, som föreningens medlemmar erbjuds, är något som verkligen kan göra skillnad, menar hon.

Anni säger också, att få komma ut i verksamheten och få vara en länk mellan det som fastighetsägarna gör i vardagen och det som Fastighetsägarna som branschorganisation gör, ska bli roligt.

Det är viktigt att vi som branschorganisation har en fot ute i verksamheten för att kunna vara relevanta i vårt arbete. Jag hoppas att jag kan vara med och bidra i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare på ett bra sätt, avslutar Anni.

Samtidigt som vi hälsar Anni varmt välkommen tackar vi Helena Olsson, även hon från Fastighetsägarna Stockholm, för hennes värdefulla insats som vice ordförande sedan föreningen bildades 2017.

Helena Olsson
Foto: Fastighetsägarna
Text: Katarina Magnusson