Årsstämma med seminarium

Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret

Hässelby-Vällingbys Fastighetsägares årsstämma inleddes med att Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret, berättade om flytt av fordon, vilken lagstiftning som finns och vilka skäl som kan finnas för fordonsflyttning. En markägare kan få hjälp av Stockholms stad att flytta ett fordon, här kan du läsa mer om vad som gäller.

I samband med årsmötet slutar Catarina Johansson Nyman som vd för föreningen. Samverkan är ett av Catarinas ledord och Amir Farihadi, Trygghets- och säkerhetsstrateg vid Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning och Samuel Sjö från polisen tackade henne för just den goda samverkan.

Föreningens ordförande Pelle Björklund beskrev också hennes utomordentliga insatser som VD (på bilden även tillsammans med Helena Olsson, vice ordförande).

Pelle presenterade Ulf Malm som tillträdande VD. Ulf är idag vd för Fastighetsägare i Järva och Rågsveds Fastighetsägare och har en gedigen erfarenhet när det gäller lokalt brottsförebyggande arbete.
Ulf ser mycket fram emot uppdraget och tar med sig sina erfarenheter från arbetet i systerföreningarna.

Ulf Malm och Pelle Björklund