Boendedialog för ökad trygghet och trivsel

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Stockholmshem i Hässelby testar två nya metoder för att inkludera så många hyresgäster som möjligt i arbetet med att utveckla trygga och trivsamma bostadsområden.

Vad tycker hyresgästerna

Stockholmshem genomför årligen en hyresgästenkät där de mäter hur nöjda de boende är. Det handlar bland annat om den uppleva tryggheten och ligger till grund för det löpande utvecklings- och förbättringsarbetet.

För att få en ännu djupare dialog med hyresgästerna i Hässelby genomförs även två dialogprojekt där hyresgästerna spelar en avgörande roll. Tanken är att inkludera så många hyresgäster som möjligt och att försöka nå dem som normalt är svåra att nå, för att få ett större perspektiv på hur de ser på sin boendemiljö.

Det är Nadine Hanna, kundförvaltare med särskilt uppdrag som leder projekten.[/vc_column_text][vc_single_image image=”2027″ img_size=”full”][vc_column_text]

Platsutveckling i Hässelby Gård

Tillsammans med Hyresgästföreningen har man startat ett pilotprojekt med syftet att bland annat involvera hyresgästerna i platsutvecklingen. Med hjälp av en digital karta fick hyresgästerna peka ut platser i deras område som de tycker är bra och platser de vill förbättra. Verktyget är utformat så att den som svarar även kan se sina grannars kommentarer och reagera på det, det ger en mer nyanserad bild och vi får större insikt i vad våra hyresgäster tycker.

Här har man arbetat med både mejl, sms, brev och Mina Sidor, men även genom pratbubblor och affischer med QR-kod till frågorna.

 [/vc_column_text][vc_single_image image=”2032″ img_size=”full”][vc_column_text]I april bjöds hyresgästerna in att fira våren med olika aktiviteter där syftet var att få in ännu fler svar och här kunde även barn och unga lämna ritade eller skriftliga förslag. Efter att undersökningen avslutats bjöd Stockholmshem och Hyresgästföreningen in till prat & Pizza, där man hade en dialog om utemiljön för att skapa en samsyn kring vad som kan förbättras och att göra det tillsammans med hyresgästerna.

I september bjöd Stockholmshem in hyresgästerna till gårdskonserter där de även visade vad som hänt i området sedan sist och bad hyresgästerna om feedback. Hyresgästerna kunde också tycka till om platser där det ännu inte hänt något, föreslå åtgärder och hur de själva kan bidra.[/vc_column_text][vc_single_image image=”2033″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_column_text]

Utveckling av miljöstugor i Hässelby Strand

I Hässelby Strand är dialogen kopplad till Stockholmshems förbättringsarbete med sina miljöstugor. Målet är att minska nedskräpning och dumpning. Det är en stor utmaning och påverkar både trivsel och trygghet. Projektet genomförs tillsammans med Stockholmshems leverantör Prezero och går ut på att hitta nya verktyg för att arbeta med beteendeförändringar hos hyresgästerna. Beteendelabbet har anlitats som experter kring beteenden och nudging, och har också analyserat alla delar av projektet.

Stockholmshem har även testat att genomföra en inkluderande boendedialog via Facebook på tre språk (svenska, arabiska och engelska).

I denna boendedialog frågade man bland annat om källsortering och varför hyresgästerna tror att det ser ut som det gör kring miljöstugorna. De fick också svara på frågor om hur de vill få information från och kommunicera med Stockholmshem.

Det man kunnat se från dialogen är att hyresgästerna tycker att det är svårast att sortera sopor på grund av stök i och utanför miljöstugan och för att det inte finns plats i lägenheten att sortera. De upplever också att många inte vet hur eller varför de ska sortera.

Beteendelabbet har intervjuat medarbetare från Stockholmshem, PreZero och hyresgäster. Stockholmshem har fått åtgärdsförslag från Beteendelabbet som ska testas för att få ordning på miljöstugorna. Förslagen kommer att utvärderas kontinuerligt för att se hur stor förändring som sker i hyresgästernas beteenden i och kring miljöstugorna.

I slutet av maj var Stockholmshem ett av flera bolag som fick utmärkelsen ”Den Vita Älgen” för den inkluderande boendedialogen i Hässelby Strand. Den vita älgen är en utmärkelse som delas ut av Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ för att uppmärksamma initiativ och projekt som är viktiga för allmännyttans digitalisering.

– Det var helt oväntat men samtidigt otroligt roligt att få dela denna utmärkelse med både kollegor i bolaget, och med alla de andra bolagen som vågade satsa och prova nytt tillsammans med oss, säger Nadine Hanna.

Text: Katarina Magnusson
Foto: Stockholmshem

[/vc_column_text][vc_single_image image=”2031″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row]