Brottsförebyggande förvaltning

Brottsförebyggande förvaltning var temat för ett seminarium som vi arrangerade i veckan för våra medlemmar.

Ulf Malm vd för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare beskrev bland annat broken-windows teorin och rutinaktivitetsteorin som föreningen grundar mycket av sitt arbete på.

Ulf Oscarsson, som är en av dem som arbetar med föreningen trygghetsbesiktningar, berättade om hur dessa går till, vad som ingår och på vilket sätt de kan vara ett mycket bra verktyg i fastighetsägarnas arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten i sina fastigheter.
Seminariet avslutades med att en trygghetsbesiktning i en av medlemmarnas fastigheter genomfördes.

Brottsförebyggande förvaltning