Datum och platser för årets trygghetsvandringar och medborgardialoger

Under 2023 testade vi att kombinera medborgardialog och trygghetsvandring vid samma tillfälle. Det här sättet att kraftsamla bredare kring dialog och trygghet gav så gott resultat att alla tillfällen under 2024 är kombinerade, se kalendariet nedan. Du som deltagare väljer om du vill vara med på båda aktiviteterna eller bara den ena.

Medborgare, fastighetsägare, politiker, tjänstepersoner, polis och lokala näringsidkare – alla är varmt välkomna att delta. Tillsammans gör vi Hässelby-Vällingby tryggare, snyggare och bättre!

 

Kalendarium för 2024

Varje tillfälle börjar klockan 17.00 med 45 minuters medborgardialog på samlingsplatsen, som 17.45 också är startpunkten för trygghetsvandringen. Vandringen tar ungefär en timme och avslutas cirka 18.45 på samlingsplatsen.

  • Råcksta – samling utanför T-baneingången – tisdag 27 februari – 2,2 kilometers trygghetsvandring
  • Grimsta – Grimstaskolan (Kanngjutargränd) – tisdag 16 april – 2,2 kilometer
  • Hässelby gård – Förvaltningshuset, Hässelby torg – onsdag 15 maj – 2,1 kilometer
  • Hässelby strand – Maltesholmstorget, utanför T-baneingången – tisdag 8 oktober – 2,0 kilometer
  • Vällingby – Vällingby torg, utanför T-baneingången – onsdag 23 oktober – 2,2 kilometer
  • Smedshagen/Åkermyntan – utanför entrén till Åkermyntans centrum – tisdag 26 november – 2,2 kilometer

Notera gärna datumen i din kalender redan nu, så att du har möjlighet att delta.