Föreningens första trygghetsvandring i Vällingby är genomförd

Förutom föreningen deltog Svenska Bostäder och Trafikkontoret.

Det var många väl omhändertagna områden och fina gårdar. Under vandringen fördes diskussioner om bland annat belysning, både kring brister och trasig belysning men även kring förslag på utvecklande av belysning och vi såg goda exempel på ytor där belysningen har förbättrats. De brister som noterades skickas till berörda parter för åtgärd.

Nästa vandring sker i Grimsta tisdag den 26 oktober. Här kan du läsa mer om det och anmäla ditt deltagande.

 

Trygghetsvandring i Vällingby
Trygghetsvandring i Vällingby