Föreningsstämma med social hållbarhet i fokus

I måndags (18/3) höll Hässelby-Vällingby Fastighetsägare sin årliga föreningsstämma i trevliga Kulturhuset Stadsteatern vid Vällingby torg. Vår ordförande Stefan Sandberg höll i klubban och ledde deltagarna genom dagordningen.

Sarah Pettersson berättar om Stena Fastigheters sociala hållbarhetsarbete

Bland annat beslutade stämman att föreningens medlems- och serviceavgifter ska vara oförändrade under 2025 – det vill säga en medlemsavgift på 1 000 kr per år och fastighetsägare samt en serviceavgift på 200 kr per bostad för hyresrätter och 100 kr per bostad för bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Såväl stämningen som fikat på årsstämman var goda. Alla nödvändiga beslut klubbades i samförstånd, så att föreningen kan fortsätta arbeta enligt sin verksamhetsplan.

En nöjd Stefan Sandberg kunde till och med avsluta stämman något före utsatt tid: 

Ett stort och varmt tack till deltagarna på stämman och till alla som på olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet det senaste året. Jag vill också välkomna Vanik Yesayan, områdeschef på Stockholmshem, till styrelsen, och Ingrid Gyllfors, vd på SKB, till valberedningen. Tack också till Sarah Pettersson för en intressant inblick i Stena Fastigheters framgångsrika arbete.

Socialt hållbarhetsarbete med många positiva effekter
De flesta frågor och verksamheter som Hässelby-Vällingby Fastighetsägare driver handlar om social hållbarhet. För att få nya perspektiv och idéer hade stämman bjudit in Sarah Pettersson, chef social hållbarhet på Stena Fastigheter, som höll en engagerad presentation om hur de arbetar i sina stadsdelar, bland annat Fisksätra i Nacka. 

Sarah berättade hur Stena Fastigheters sociala hållbarhetsarbete bygger förtroende gentemot såväl hyresgäster som kommunen, hur det attraherar både nya medarbetare och kapital, samt hur arbetet bidrar till mer attraktiva områden och mindre skadegörelse – vilket i sin tur innebär högre lönsamhet. 

Sarahs tips för att lyckas i det sociala hållbarhetsarbetet:

  • Hela organisationen behöver vara engagerad och alla medarbetare ska ha möjlighet att bidra utifrån sin roll, drivkraft, kompetens och personlighet.
  • Samverka med andra lokala aktörer. Det räcker inte att bara sköta om sina egna hus, eftersom en stadsdel är en levande helhet med många intressenter.
  • Var långsiktig, uthållig och ha tålamod. Snabba ”tomteblossprojekt” ger sällan goda resultat.
  • Kartlägg, mät, omvärldsbevaka, analysera och följ upp. Använd både egen statistik och andras. 
  • Våga adressera problem och svårigheter för att sedan kunna lyfta fram förbättringar. 
  • Var kreativa och ha kul! Stena Fastigheter har bland annat genomfört en läskig spökvandring för barn i en källargång och pyntat sina små golfbilar som ett rullande Luciatåg.