Första trygghetsvandringen i Hässelby Strand

Föreningens första trygghetsvandring i Hässelby Strand är genomförd.

Det var god uppslutning med berörda samarbetspartners och medlemmar från Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, SISAB, Svenska Bostärder, BRF Lovön 1 och Stockholmshem.
Området var fint men en del klotter och sly rapporterades. Framför allt gav vandringen många givande diskussioner om otrygga platser i utemiljön.

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, polisen och stadsdelsförvaltningen genomför tillsammans trygghetsvandringar i stadsdelen. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Här kan du se de kommande trygghetsvandringarna.

Trygghetsvandring Hässelby strand