Förvaltarträff med fokus på socialtjänstens mobila stöd till vuxna

I måndags (22/4) arrangerade vi en förvaltarträff i Stockholmshems fina lokaler i Hässelby gård. 

En av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings socialsekreterare höll en intressant och uppskattad presentation om deras mobila stöd till vuxna över 18 år. Arbetet bedrivs såväl uppsökande mot nya individer som inom ramen för pågående socialtjänstärenden. Efter presentationen hade vi en givande gemensam diskussion om hur fastighetsägare och socialtjänst kan samverka kring det mobila stödet. 

– Tack till alla som deltog på förvaltarträffen! Vi kommer att fortsätta den här viktiga diskussionen på nästa träff i september, då även andra aktuella gemensamma frågor ska lyftas. Inbjudan med tid, plats och mötesagenda kommer att skickas ut i god tid, säger Karin Göransson, verksamhetschef för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.