Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar

Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Helena Holmberg, BID Gamlestaden och Hjalmar Falck, BID Sofielund har svarat på en artikel som är kritisk till BIDs i Dagens Samhälle.

Två forskare argumenterade i Dagens Samhälle emot de många BID-inspirerade modeller som används i svenska städer och varnar för en privatisering av den offentliga miljön. De missar dock att stora delar av svenska städer och samhällen redan ägs och förvaltas privat.

Vi påstår inte att BIDs är en universallösning på sociala problem. Men det finns ett antal samhällsproblem som inte går att hantera utan BID:s. Svarar Ulf Malm, Helena Holmberg och Hjalmar Falck i Dagens Samhälle.

BIDs är det organisatoriska svaret på ett verkligt problem i stadsmiljön. I en stadsdel kan finnas hundratals fastighetsägare med olika upplåtelseformer. Alla dessa delar ansvaret för utveckling, förvaltning och skötsel av stadsdelen tillsammans med ett flertal kommunala förvaltningar. Detta är ett strukturellt problem, som bara kan hanteras genom uthålliga, strukturella lösningar.

Värt att notera i debatterna kring BIDs är att BID Sofielund i dagarna utsågs till vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) i Helsingfors. Priset utdelades för deras framgångsrika åtgärder för att förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet, som var årets tema.