Gör dina fastigheter tryggare – säkerhetsbesiktningarna igång igen

Hässelby- och Vällingbybor ska känna sig trygga i sin hemmiljö. Våra säkerhetsbesiktningar av fastigheter är en bevisat effektiv åtgärd för ökad trygghet och färre brott. Efter en tids uppehåll har besiktningsarbetet nu återupptagits med full kraft.   

Tryggheten i våra stadsdelar är ett av vår förenings absolut viktigaste fokusområden. För att minimera risken för exempelvis källarinbrott, obehörigt häng i trapphus och skadegörelse genomför vi återkommande säkerhetsbesiktningar åt våra medlemmar. Arbetet görs i såväl befintliga fastigheter som i ny- och ombyggnadsprojekt.

– Vi kan bland annat stötta förvaltare eller projektledare kring materialval och kravställning inför intag av offerter. Vid om- och nybyggnation bidrar vi med vår erfarenhet och input under projekteringen, så att säkerhet och trygghet byggs in i fastigheten på ett effektivt sätt, berättar Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg på Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.


Jonathan Gustafsson Berg testar motståndskraften i en dörr.

 

Bevisat effektiv åtgärd

Det här arbetssättet (kallades tidigare trygghetsbesiktningar) har vi använt under lång tid och sett mycket goda resultat av. En studie i Järva-området som genomfördes 2021 med stöd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), visade att bostadsinbrotten har minskat kraftigt som en konsekvens av Fastighetsägare i Järvas systematiska besiktningsarbete. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Fastighetsägare i Järva är systerföreningar, som delar kansli och arbetar på samma sätt med säkerhetsbesiktningar.

Under en besiktning går vi på plats igenom fastigheten tillsammans med fastighetsägarens personal för att undersöka olika parametrar, till exempel belysning och synlighet, skalskydd och fastighetens förvaltningsrutiner. Utifrån besiktningen skapar vi en utförlig rapport samt ger rekommendationer om förbättringsåtgärder och fortsatt stöd i fastighetens säkerhetsarbete.

Elin Sundqvist är trygghetsstrateg på Familjebostäder:

Säkerhetsbesiktningar hjälper oss att tydliggöra vilka prioriteringar vi behöver göra i våra fastigheter utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. Besiktningarna är ett bra verktyg för oss. De ger oss en gemensam målbild i trygghetsarbetet, vilket uppskattas av våra medarbetare.

Elin Sundqvist, Familjebostäder

 

Ingår i föreningsmedlemskapet

Säkerhetsbesiktningar och all efterföljande konsultation ingår i medlemskapet i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare. Om du vill veta mer – oavsett om du redan är medlem i föreningen eller ej – kontaktar du vår säkerhetsstrateg Jonathan Gustafsson Berg, så berättar han mer.

Läs mer om våra säkerhetsbesiktningar