Hässelby är en del av regeringssatsningen Konst Händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Rådet av Enade Kreoler har en önskan att bygga en scen där de kan arbeta med kulturella arrangemang. En plats för att arbeta med konst, musik, teater och andra spontana framträdanden. Tillsammans med Statens konstråd och konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson utforskas under våren 2017 vad en scen kan vara i relation till aktuella frågeställningar och hur det är möjligt att bygga en scen.

Läs mer på Statens Konstråds hemsida