Hässelby Hem vill bygga nytt i Smedshagen

Stadsbyggnadsnämnden tog den 23 februari beslut om att starta detaljplanearbete för byggande av ytterligare ca 400 lägenheter i Smedshagen. Hässelby Hem som är tänkt byggherre vill bygga med olika upplåtelseformer. Ytterligare information finns på http://www.hasselbyhem.se/Nyheter-Artic/Utbyggnad-av-Smedshagen/