Hässelby-Vällingby Fastighetsägare arbetar för ett tryggare Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare bildades 2017. Det övergripande målet för föreningen är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare Hässelby-Vällingby samt positivt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter, bostads-rätter och lokalfastigheter.

Verksamhetsberättelse 2019

Det gör föreningen genom att arbeta för:

  • Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
  • Högt anseende och status

2019 fanns ca 7630 bostadslägenheter i flerbostadshus i Hässelby Gård, Smedshagen och Grimsta, där föreningen bedrivit verksamhet under året. 5973 lägenheter inom dessa områden, dvs cirka 78 % är anslutna till föreningen genom sin hyresvärd eller bostadsrättsförening. Ägaren till Hässelby Centrum, Fastpartner liksom Sisab var också medlem i föreningen 2019.

Föreningen arbetar med brottsförebyggande åtgärder i samverkan med stadsdelsförvaltningen, polisen, fastighetsägarna mfl. Föreningen erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar av deras fastigheter och kan ge förslag på brottsförebyggande åtgärder. Andra aktiviteter är att erbjuder medlemmarna seminarier med aktuella ämnen.

Här kan du ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2019 och läsa mer om föreningens arbete.