Hässelby-Vällingby Fastighetsägare utökar sitt verksamhetsområde

Föreningen utökar sin verksamhet, från och med detta verksamhetsår, till hela Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
– Det finns en efterfrågan i de stadsdelar vi inte redan är etablerade i, både efter ett ökat samarbete och den typ av verksamhet som föreningen bedriver, säger Ulf Malm, vd för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

– Ju fler vi är tillsammans – fastighetsägare, föreningar, hyresgäster, stadsdel och polis – som strävar efter samma sak, desto bättre kommer det bli. Ett utökat verksamhetsområde gör att vi blir fler som jobbar för att stärka attraktiviteten för området, och öka tryggheten för oss som bor och verkar i området, säger Stefan Sandberg, ordförande för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Det är mycket positivt att efterfrågan på samverkan ökar och att arbetet för tryggare och trivsammare områden fungerar och får genomslag. Utökningen av verksamheten betyder att föreningens arbete och möjlighet till samverkan och påverkan ökar markant.
– Det kommer att underlätta samarbetet med stadsdelsförvaltningen ytterligare som idag är etablerad och god, men nu kommer vi dessutom att verka inom samma område fullt ut, säger Ulf Malm.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare