Inventering av utemiljön

I veckan har föreningens projektledare Sanna Berg och Anna-Karin Pettersson inventerat utemiljön i Hässelby Strand och Vinsta.

Det gav också Sanna en god chans att återbekanta sig med områdena. Sanna som klev in i föreningen nu i januari har tidigare arbetat med Hässelby-Vällingby då hon var en av projektledarna från stadshuset som arbetade med visionen för Hässelby-Vällingby för cirka åtta år sedan. Då handlade det om utvecklingen för Hässelby-Vällingby och det var lite av upptakten till platssamverkan och omfattade bland annat medborgardialoger.

Att arbeta med den yttre miljön är ett ständigt pågående arbete. Förutom att föreningen genomför egna inventeringar så genomförs trygghetsvandringar som arrangeras tillsammans med stadsdelen och polisen. Dessa protokollförs och de punkter som behöver åtgärdas rapporteras till berörda parter. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.