Mats Carinder från FastPartner i Fastighetstidningen

Här kan ni läsa ett inlägg i debatten kring kameraövervakning från Mats Carinder som är centrumchef för centrumanläggningarna i både Tensta och Rinkeby, men även Hässelby Centrum på FastPartner.