Medlemsintervju: Mats Dérans i BRF Salongen

Viljan att vara med och utveckla sitt närområde, samarbetet med stadsdelsförvaltningen, kommunpolisen och andra fastighetsägare samt de kostnadsfria säkerhetsbesiktningarna. Det är några av anledningarna till att BRF Salongen i Hässelby gård är med i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare. Läs intervjun med ordförande Mats Dérans. 

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare har idag 17 medlemmar, varav sex är bostadsrättsföreningar. Varför ska man som bostadsrättsförening vara medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare? Vad får man ut av sitt medlemskap om man inte är ett stort fastighetsbolag? Vi har intervjuat Mats Dérans, ordförande i BRF Salongen – ett kvarter med fyra hus och 105 lägenheter i området Lövsta allé i utkanten av Hässelby gård. 

Hej Mats! Hur länge har du bott i BRF Salongen och hur länge har du varit aktiv i styrelsen?
– Jag har bott här sen 2008 då kvarteret var nybyggt, och haft flera olika roller i vår styrelse. För mig är det viktigt att kunna påverka mitt boende och min omgivning. Jag vill bidra till att vi som bor här i kvarteret trivs, känner oss trygga, har en god gemenskap och en så bra föreningsekonomi som möjligt.

Hur upplever du styrelsearbetet nu när det är höga räntor och har varit hög inflation?
– Det är förstås lättare och roligare när föreningens och medlemmarnas kostnader är lägre än idag. Men vi har en kompetent styrelse och väldigt bra dialog. Jag brukar säga att alla som är medlemmar i BRF Salongen också är delägare i ett företag som omsätter ungefär åtta miljoner kronor per år. Så det är klart att samarbetet i föreningen är viktigt. 

Hur gör ni för att dämpa kostnadsökningarna?
– En bostadsrättsförening behöver ha ett långsiktigt sparande och en rimlig underhållsplan. Det har vi, och det underlättar när det är tuffare tider. Vi försöker också göra fler praktiska arbeten själva, till exempel inom trädgårdsskötsel och viss fastighetsteknik. Genom att dra nytta av olika kompetenser hos våra medlemmar kan vi jobba smartare och spara pengar. Det är också viktigt att vi i föreningen är överens om hur vi jobbar och vad vi satsar på.

BRF Salongen

Vilka frågor diskuterar ni mest i föreningen?
– Idag handlar det förstås ganska mycket om kostnader och månadsavgifter. Dessutom de klassiska frågorna om gemensamma utrymmen som tvättstugor, miljörum, cykelförråd och vår fina gemensamma innergård. 

Hur länge har BRF Salongen varit medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare?
– Vi har varit med i fastighetsägarföreningen sedan den bildades för 7–8 år sedan. Jag har också periodvis varit aktiv i styrelsen, som representant för BRF Salongen.

Varför har ni valt att vara med i föreningen?
– Vi vill ju att vårt kvarter ska ha så trygga och trevliga omgivningar som möjligt. Då räcker det inte att bara bry sig om de egna husen. Närområdet behöver också utvecklas och för det behövs samverkan – med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, polisen och andra aktörer. Genom Hässelby-Vällingby Fastighetsägare blir vi en aktiv del av det samarbetet, får effektiva kontaktytor till de andra aktörerna och kan hitta gemensamma lösningar. Ju fler fastighetsägare som är med i föreningen, desto större muskler får vi och desto större nytta kan vi göra tillsammans. 

Vilka andra nyttor får ni av medlemskapet?
– De kostnadsfria säkerhetsbesiktningarna som ingår i medlemskapet är väldigt bra för att slippa ovälkomna besökare i våra hus, och det kommer nog bli aktuellt att göra en ny snart. Vi får också tillgång till information från bland annat polisen och andra fastighetsägare. Det är en stor fördel att vara med i informationsflödet, så att vi får veta vad som händer och vilka satsningar som görs, både i vårt närområde och i stadsdelen som helhet. 

Jonathan Gustafsson Berg från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare säkerhetsbesiktar källaren i en medlemsfastighet

Vad kostar det för BRF Salongen att vara med i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare?
– Som alla bostadsrättsföreningar betalar vi 1 000 kronor i grundavgift plus 100 kr per lägenhet. Med våra 105 lägenheter blir det då 10 500 kronor plus 1 000, alltså 11 500 kr plus moms per år. Det är inget stort belopp i relation till vår årsomsättning på cirka åtta miljoner, och utslaget per lägenhet blir det knappt 140 kr per år. 

Hur skulle du vilja att Hässelby-Vällingby Fastighetsägare utvecklas framöver?
– Jag vet att systerföreningen Fastighetsägare i Järva har gemensamt upphandlade och kostnadseffektiva entreprenader för sina medlemmar, bland annat för parkeringsövervakning och trygghetsväktare. Det tror jag vore väldigt bra även här, och därför är det positivt att Hässelby-Vällingby Fastighetsägare undersöker möjligheterna att börja med trygghetsväktare. Jag tycker också att någon form av BRF-forum i föreningen, på samma sätt som det finns ett förvaltarforum, skulle vara bra eftersom våra behov och utmaningar ser delvis annorlunda ut än de större fastighetsägarnas. Då skulle vi också kunna inventera och utbyta kompetens och kunskap, främst kanske mellan närliggande bostadsrättsföreningar.