Nätverksträff med fokus på felaktig folkbokföring och oriktiga hyresförhållanden

Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm arrangerade vår systerförening Fastighetsägare i Järva i torsdags (14/3) en nätverksträff om felaktig folkbokföring och oriktiga hyresförhållanden.

Först ut i programmet var Skatteverket, som gav en intressant bakgrund om felaktig folkbokföring. Därefter berättade Helene Sandbacka från Einar Mattsson AB om teknisk besiktning kopplad till olovlig andrahandsuthyrning. Den avslutande presentationen höll Oskar Fyrgård från Rezidans SE, som har utvecklat ett digitalt verktyg för att motverka otillåten andrahandsuthyrning.

Ett 60-tal åhörare fanns på plats, ställde frågor och deltog i diskussionerna under träffen, som hölls i Fastighetsägarna Stockholms lokaler på Alströmergatan.

Sanna Berg, verksamhetsutvecklare på Fastighetsägare i Järva, summerar:

– Ett stort tack till de inspirerande föreläsarna och alla engagerade deltagare för en intressant och givande förmiddag! Det är tydligt att det här är stora och aktuella samhällsproblem, där flera olika aktörer behöver bidra och samverka för att vi ska kunna säkerställa en mer korrekt och rättvis folkbokföring.

Från vänster till höger i bilden ovan: Elvira Andersson, Fastighetsägarna Stockholm; Oskar Fyrgård, Rezidans; Helene Sandbacka, Einar Mattsson och Sanna Berg, Fastighetsägare i Järva.