Ny medlem: Heba Fastighets AB

På plats sedan 1950-talet, men med sikte på framtiden. Heba är fastighetsbolaget som grundades i filosofin att bara bygga hus som de själva skulle vilja äga, förvalta och bo i. Tillsammans med andra fastighetsägare och lokala aktörer vill Heba bidra till stadsdelarnas utveckling, attraktivitet och trygghet. Medlemmar i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare har de blivit för att vi tillsammans kan åstadkomma mycket mer än var och en för sig.

Heba är visserligen ny som medlem i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, men bolaget har en lång och stolt tradition som lokal fastighetsutvecklare och hyresvärd. Redan på 1950-talet var man med och byggde upp Vällingby – med de fyra punkthusen på Skattegårdsvägen 49–55 som första projekt. Efter att ha sålt delar av det tidigare beståndet äger bolaget idag fastigheter i Vällingby och i Råcksta.

Ted Örneborn, ansvarig förvaltare, berättar om verksamheten:

– Vi har byggt, köpt, utvecklat och sålt fastigheter sedan 1952, då de erfarna byggmästarna Karl Holmberg och Folke Ericsson startade företaget. Deras mål var att bygga hus som de själva långsiktigt skulle vilja äga, förvalta och bo i. Det synsättet har gjort oss till en trygg och hållbar fastighetsägare, samtidigt som vi är duktiga på transaktioner och utveckling.

När det gäller Hässelbys och Vällingbys framtid är Ted Örneborn positiv och optimistisk, även om han också ser utmaningar som behöver adresseras.

– Här har man nära till Mälarens vatten, fantastiska grönområden och svårslagna idrottsmöjligheter. Det finns bra kommunikationer och gedigna fastigheter. Stadsdelarna har stor potential att locka fler människor som vill flytta närmare naturen, samtidigt som de smidigt kan ta sig till innerstan. Men på vissa platser behöver vi, tillsammans med andra lokala aktörer, agera mot stök och otrygghet. Heba har ju funnits här under väldigt lång tid och vi har kunnat följa både positiva och negativa trender i stadsdelarnas utveckling.

Ted menar att fastighetsägare kan bidra till en trygg och stabil grund i och omkring de egna fastigheterna, till exempel genom att utforma goda inne- och utemiljöer och genomföra grundliga säkerhetsbesiktningar. Men det är ingen one-man-show. Även de boende, lokala näringsidkare, skola, kommun och polis måste bidra för att en stadsdel ska bli långsiktigt attraktiv och trygg. Det är också anledningen till att Heba har anslutit sig till samarbetet i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare. Tillsammans kan man åstadkomma mycket mer än var och en för sig.

Läs mer om Heba på företagets webbplats