Nytt informationsmaterial om våld i nära relation

Ett av de vanligaste polisanmälda våldsbrotten är våld mot kvinnor och barn. Ofta handlar det om våld i nära relationer som begås inomhus.

Att förebygga och stoppa våld i nära relationer är därför en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Vi vill att alla som utsätts för våld, och även den som utsätter andra för våld, ska söka och få hjälp för att kunna ta sig ur sin situation.

Ett nytryckt informationsmaterial, som kan sättas upp i våra medlemmars trapphus och tvättstugor eller delas ut till de boende, finns på kansliet. Skicka ett mejl till info@havafast.se så hittar vi en tid då du kan komma förbi och hämta material till dina fastigheter.