Otillåten andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning motverkar en fungerande och öppen bostadsmarknad och skapar otrygga bostadsområden. Till stöd för hyresvärdar att hantera detta har Fastighetsägarna Stockholm tagit fram en checklista som kan användas vid misstanke om svarthandel med hyreskontrakt i samband med ett lägenhetsbyte. Checklistan är ett komplement till broschyren ”Riktlinjer för lägenhetsbyte”.