Platsbesök i Hässelby gård

Tisdagen den 10 april besökte professor Bo Grönlund Hässelby gård tillsammans med Catarina och Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva och Rågsved. Bo Grönlund är professor i arkitektur och forskar kring det brottsförebyggande arbetet i befintliga miljöer och i samband med områdesutveckling och nyproduktion. Bo var bland annat med och arbetade fram Bo Tryggt 05. I Hässelby gård studerades centrum- och bostadsmiljöerna ur ett trygghetsperspektiv.