Platssamverkan i Hässelby uppärksammas

Det är roligt att platssamverkan i Hässelby, där vi är en av samarbetsparterna, uppmärksammas och att platssamverkan är på gång på alltfler platser i Stockholm.

Det finns många goda exempel runt om i Stockholms stadsdelar där våra systerföreningar deltar och samverkar med stadsdelsförvaltning, polis, Trafikkontoret mfl för att öka tryggheten.

Läs artikeln i DN här

Platssamverkan i Stockholms stad

Genom platssamverkan ska stadens samverkan med polis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra relevanta aktörer förbättras och förstärkas för att öka tryggheten i och attraktionskraften till Stockholm.

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats.

Läs mer om Stockholms stads arbete här