Redo för nya krafttag i samverkan

Kansliet är samlat, laddat och redo för en händelserik höst. Här på Maltesholmstorget i Hässelby Strand, där en ny platssamverkansgrupp startade i våras. Vi och våra medlemmar kommer att samverka med boende, näringsidkare, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och polisen för att öka tryggheten och trivseln i de fina miljöerna vid torget.


HaVa-kansliet från vänster till höger: Jonathan Gustafsson Berg, Karin Göransson och Mickael Siivola