Rekrytering av lokal arbetskraft

Tillsammans med andra fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm, var vi medarrangör till seminariet om Lokal arbetskraftsrekrytering. Då fastighetsbranschen står inför stora utmaningar att hitta medarbetare, belystes möjligheten att hitta nya grupper och vägar för att täcka vårt kommande rekryteringsbehov. Läs mer på Fastighetsagarna.se