Samverkan är en framgångsfaktor

Nyhetsbrev november 2020

Att samverkan ger resultat ser vi gång på gång. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare deltar bland annat i platssamverkan tillsammans med stadsdelsförvaltningen, polisen och andra lokala aktörer för att öka tryggheten i och attraktionskraften till stadsdelen.

Nyhetsbrev novemberSamverkan kring våld i nära relation är oerhört viktigt och därför har föreningen tillsammans med sina systerföreningar fortsatt att utveckla arbetet. Tillsammans med Alla Kvinnors Hus planerar vi ett utbildningsprogram om våld i nära relation för förvaltare, bovärdar och tekniker som ska genomföras under våren 2021.

Vi genomför också gemensamma trygghetsvandringar där brister i utemiljön protokollförs för åtgärd av den som har rådighet över platsen. Här ser vi att anmärkningarna minskar.

Vårt gemensamma arbete ger resultat tack vare att det finns en god samverkan kring olika utmaningar där stadsdelen, polisen och fastighetsägare kan göra stor skillnad tillsammans.

Föreningen fortsätter arbetet och samarbetet kring oriktiga hyresförhållanden där bland annat den stora kunskapen som finns hos medlemmarna har sammanställts i en checklista.

För drygt ett år sedan trädde lagskärpningarna mot svarthandel med hyreskontrakt, skenbyten, svartuthyrning, ockerhyror och andra missbruk på hyresbostadsmarknaden i kraft. Eftersom nya brottsbestämmelser även införts i folkbokföringslagstiftningen kan man som fastighetsägare samarbeta med Polisen och Skatteverket i ökad utsträckning. Den 9 november arrangerar Fastighetsägarna ett webbinarium: ”Svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning – ett år med den nya lagen”. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Läs mer i vårt nyhetsbrev november 2020