Seminarium om våld i nära relation

Välkommen på seminarium om våld i nära relation, den 3 oktober kl. 08.00. Seminariet kommer att hållas i Cronqvistsalen på Hässelby – Vällingby Stadsdelsförvaltning, ingång från Astrakangatan 19.

Vi vänder oss till dig som arbetar nära boende i stadsdelarna Hässelby Gård, Grimsta och Smedshagen. Syftet är att dela kunskap och information kring hur den som arbetar i fastigheter hanterar situationer då det förekommer misstanke eller visshet om våld i hemmet.  T.ex. –Vad händer om jag gör en anmälan? – Var kan jag vända mig? – Hur ser polisens arbete ut?

Program:

  • 07.30, föreningen bjuder på frukost
  • 08.00, Catarina Johansson Nyman hälsar välkommen
  • 08.30, Huskurages Nina Rung föreläser
  • 09.30 Alla Kvinnors Hus föreläser
  • 10.00 Paus
  • 10.30, Relationsvåldsteamet, Stockholms stad, Josefin Öhman föreläser.
  • 11.00, Lennart Stenhammar från Polisen föreläser
  • 11.30 Avslut

OBS! Anmälan sker senast den 26 september, till karin.goransson@havafast.se

Varmt välkommen!

Hälsningar Hässelby – Vällingby Fastighetsägare