Stort engagemang under Råckstas trygghetsvandring och medborgardialog

Det blev en bra säsongsstart när årets första kombinerade medborgardialog och trygghetsvandring hölls i Råcksta 27 februari. Ett 20-tal engagerade deltagare, klart väder och en utomhustemperatur kring nollan. Arrangörer var som vanligt Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen och polisen.

– Uppslutningen var god under både medborgardialogen utanför tunnelbanan och den gemensamma trygghetsvandringen genom Råcksta. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som engagerar sig i arbetet för tryggare och trivsammare stadsdelar, säger säkerhetsstrateg Mickael Siivola från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Medborgardialogen erbjöd som vanligt möjligheten att ställa frågor eller dela sina synpunkter och idéer om trygghet och trivsel i området.

Under trygghetsvandringen noterades ett 30-tal ärenden, främst klotter, nedskräpning och bristande belysning. Protokollet skickas nu till respektive ansvarig fastighetsägare för åtgärd, varefter Hässelby-Vällingby Fastighetsägare som vanligt gör en uppföljning efter sex månader. 

Här hittar du årets alla datum och mer info om de kombinerade medborgardialogerna och trygghetsvandringarna