Tillsynsvandring för ökad trygghet och trivsel

I går gick första tillsynsvandringen i samarbete med Brommapojkarna av stapeln. Hässelby-Vällingby Fastighetsägare har tecknat ett avtal med IF Brommapojkarna där de mot ersättning genomför tillsynsvandringar och i Stockholms stads Tyck Till-app rapporterar skadegörelse i Grimsta, Smedshagen och Hässelby gård.

Syftet med tillsynsvandringar är att identifiera otrygga platser och skadegörelse i fysisk miljö och genom att felanmäla dessa i Stockholms stad Tyck-till app kontinuerligt och systematiskt följa upp att åtgärder vidtas. Tillsynsvandringarna bidrar till att skapa trygghet och trivsel i stadsdelarna.

Oliver Berger från Hässelby-Vällingby Fastighetsägare introducerade och var med när ett gäng tjejer tillsammans med deras handledare Alexander Amanuel gick den första rutten.
Alexander är handledare i Brommapojkarnas arbetsmarknadssatsning ”Slussen in” som ska hjälpa unga in i arbete. Detta är ett sätt att tillsammans med ungdomar och föreningslivet arbeta för en tryggare miljö där de unga bor och vistas.

Snabba åtgärder för en förbättrad utemiljö och åtgärder av skadegörelse är centralt i det brottsförebyggande arbetet och bidrar till ökad trygghet och trivsel. Därför är Tyck Till-appen ett utmärkt verktyg som alla medborgare kan använda för att felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö.

Här kan du ladda ner Tyck Till-appen

Oliver Berger, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Alexander Amanuel, Brommapojkarna