Trygghetsdag i Hässelby

Den 24 november arrangerade Hässelby-Vällingby Fastighetsägare en välbesökt trygghetsdag för boende i Hässelby. På plats fanns såväl fastighetsägare som Stockholms brandförsvar, polisen och föreningen Grannstöd Hässelby-Vällingby samt stadsdelsförvaltningens säkerhets- och trygghetsstrateg Amir Farihadi.

 

– Det blev en mycket lyckad dag med uppskattningsvis runt 300 besökare som fick information och ställde frågor kring trygghet och säkerhet när det gäller både det egna hemmet och miljön runt omkring, säger Catarina Johansson Nyman, vd i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Idag är föreningens medlemmar såväl de stora fastighetsägare som allmännyttan och bostadsrättsföreningar samt Fastpartner som äger Hässelby Centrum. Förutom sådana här arrangemang och andra samverkansaktiviteter erbjuder föreningen sina medlemmar bland annat trygghetsbesiktningar, något som alltfler fastighetsägare och representanter från områden även utanför Stockholm är nyfikna på enligt Catarina Johansson Nyman.

Representanter från hyresvärdarna Svenska Bostäder, Micasa, Stockholmshem, Hässelbyhem och även Isabel Enberg från Hässelby Centrum var på plats för att prata med boende och informera om hur man arbetar med trygghetsfrågor.

Syenna Alem, Biträdande enhetschef vid Fritidsgården Lyktan var på plats med en grupp ungdomar som bjöd på kaffe, saft och bullar. Fastighetsägarföreningen arrangerade en tipspromenad och hade popcornmaskin på plats och en professionell ansiktsmålare vilket gjorde att föräldrarna i lugn och ro kunde prata trygghet och ställa frågor till både hyresvärdar, brandförsvar och polis.

 

Tips från dagen:A och O är att ha en hemförsäkring. Se till att ha brandvarnare, brandfilt brandsläckare i hemmet. Vid en brand tänk: RÄDDA, LARMA, VARNA, SLÄCK, ordningen kan variera beroende på förloppet. Stäng dörrar, det fördröjer branden och lämna lägenheten!

 


På bilden ses en brandman instruera hur en brandsläckare kan användas