Trygghetsvadnring i Hässelby Gård med god uppslutning

I kväll trygghetsvandrade vi i Hässelby Gård tillsammans med berörda fastighetsägare.

Det var god uppslutning med representanter från SISAB, Hässelby Hem, Stockholmshem, Trafikkontoret, SKB, Svenska Bostäder och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Härligt med detta engagemang som reulsterar i en tryggare och trivsammare stadsdel.

Trygghetsvandringen protokollfördes och de punkter som behöver åtgärdas rapporteras till berörda parter. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder och är dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Trygghetsvandring Hässelby Gård
Trygghetsvandring Hässelby Gård