Trygghetsvandring i Grimsta

Idag genomförde vi en trygghetsvandring i Grimsta. Konkret trygghetsarbete, trevlig promenad och nätverkande i ett!

Denna veckas trygghetsvandring genomfördes i Grimsta. Förutom Föreningen deltog Svenska Bostäder, SISAB, Trafikkontoret och Anni Carpelan, från Fastighetsägarna Stockholm och föreningens vice ordförande.

De få anmärkningarna som gjordes handlade mest om klotter, som nu kommer att saneras.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Vandringarna protokollförs och protokollen skickas till den som har rådighet över platsen för åtgärder.

Trygghetsvandring i Grimsta
Trygghetsvandring i Grimsta