Trygghetsvandring i Grimsta med färre anmärkningar än vanligt

I veckan har vi genomfört en trygghetsvandring i Grimsta. Det var ett mycket fint område med färre anmärkningar på klotter än vanligt, en stor eloge till alla som arbetar med att öka trygghet och trivsel i området!

Det var god uppslutning med engagerade deltagare från AB Svenska Bostäder, Trafikkontoret, Stockholms stad, Polismyndigheten, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB och föreningen.

Trygghetsvandringen protokollförs och de punkter som behöver åtgärdas rapporteras till berörda parter. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder och är dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Trygghetsvandring i Grimsta
Trygghetsvandring i Grimsta