Trygghetsvandring i Grimsta

I veckan genomförde vi en trygghetsvandring i Grimsta tillsammans med våra medlemmar och samverkanspartners så som polisen, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret.

Det var ett väldigt fint område där våra medlemmar redan hade genomfört de åtgärder vi hade planerat att ta upp på plats.

En trygghetsvandring kan användas som underlag för brottsförebyggande åtgärder och ger en mycket bra bild av vad som som behöver åtgärdas och förbättras i ett område. Att snabbt åtgärda trasiga lampor och skadegörelse ökar dessutom både den upplevda tryggheten och minskar risken för brott.

Trygghetsvandring i Grimsta