Trygghetsvandring i Hässelby Gård

Idag genomförde vi en trygghetsvandring i Hässelby Gård i strålande solsken och med god uppslutning tillsammans med deltagare från Skolfastigheter i Stockholm – SISAB, Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, Svenska Bostäder, Hässelby Hem och Stockholmshem.

Anmärkningarna handlade mes om klotter, men vi hade också givande diskussioner om hur vi kan hitta gemensamma lösningar på utmaningar i utemiljön. Det finns bland annat ett par parkbänkar och även buskage som upplevs som otrygga att passera och där flera aktörer är iblandade.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Vandringarna protokollförs och protokollen skickas till den som har rådighet över platsen för åtgärder.
Trygghersvandring i Hässelby Gård