Trygghetsvandring i Smedshagen och Åkermyntan

Idag genomförde vi en trygghetsvandring i Smedshagen och Åkermyntan. Trots regn och kyla var uppslutningen god och såväl representanter från Skolfastigheter i Stockholm – SISAB, Trafikkontoret, Artmax AB, Hässelby Hem AB och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning deltog.

Majoriteten av de noteringar vi gjorde handlade om klotter, men även ett förslag på att anlägga en gångväg på Trafikkontorets mark noterades till protokollet.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Vandringarna protokollförs och protokollen skickas till den som har rådighet över platsen för åtgärder.

Trygghetvandring i Smedshagen och Åkermyntan