Trygghetsvandring i Smedshagen

En trygghetsvandring är ett bra underlag för brottsförebyggande och trivselhöjande åtgärder och ger en mycket bra bild av vad som behöver åtgärdas och förbättras i ett område.

Trygghetsvandringarna dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Att snabbt åtgärda till exempel trasiga lampor och skadegörelse ökar både den upplevda tryggheten och minskar risken för brott.

Nyligen genomförde vi en trygghetsvandring i Smedshagen tillsammans med Centrumägaren (Artmax property), Hässelbyhem, Trafikkontoret, SISAB, Polisen och Stadsdelsförvaltningen.

Det var ett härligt engagemang och vi såg ett välskött område och välskötta fastigheter. Det fanns lite problem med kundvagnar som sprids i området. Men efter trygghetsvandringen har det första initiativet till ett samarbete i frågan inletts, vilket visar på effekten av samverkan. Detta ser vi som mycket positivt!