Trygghetsvandring och medborgardialog i ett soligt Hässelby gård

Förra onsdagen (15/5) hölls medborgardialog och trygghetsvandring i Hässelby gård. Strålande sol och prunkande vårgrönska ramade in aktiviteterna, helt enligt vår beställning till vädergudarna (tyvärr lyssnar de inte alltid lika noga). 

Dela tankar, idéer och åsikter
I medborgardialogen på Hässelby Torg deltog bland andra stadsdelsdirektören, lokalpolisområdeschefen, grundskolechefen och Lisa Carlsson (S), stadsdelsnämndens ordförande, tillsammans med många medborgare och representanter från Trafikkontoret och olika fastighetsbolag.

– Medborgardialog och trygghetsvandringar är utmärkta tillfällen för våra medborgare att dela sina tankar, idéer och synpunkter och faktiskt påverka utvecklingen av sina närområden. Vi uppmuntrar alla att delta och dela sina åsikter så att vi tillsammans kan skapa trivsamma och trygga miljöer, säger Lisa Carlsson, stadsdelsnämndens ordförande.

Under den efterföljande trygghetsvandringen deltog – utöver stadsdelsförvaltningen, polisen och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare – även representanter från kollektivtrafikoperatören MTR, Svenska Bostäder, Stockholmshem, FastPartner och SISAB samt bostadsrättsföreningar och andra medborgare. Sammanlagt var vi cirka 25-30 personer som inventerade stadsdelens utemiljöer.

Mest klotter och växtlighet i protokollet
41 anmärkningar noterades, främst klotter och växtlighet som täcker över eller skymmer. Mestadels saker som kan åtgärdas med relativt enkla medel. Protokollet skickas till berörda fastighetsägare för åtgärd, och följs upp av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare. 

Karin Göransson, verksamhetschef på Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, var nöjd med både uppslutningen och stämningen: 

– Ett stort tack till alla som deltog! Det är härligt när inte bara solen värmer, utan även engagemanget för en tryggare och trivsammare stadsdel. Som alltid är det extra kul när vi också får sällskap av engagerade medborgare. Tillsammans kan vi göra mycket större skillnad än var för sig.

Hässelby strand nästa!
Nästa kombinerade medborgardialog och trygghetsvandring hålls den 8 oktober i Hässelby strand och alla är varmt välkomna att delta och bidra till en bättre stadsdel. 

Här hittar du årets alla trygghetsvandringar och medborgardialoger.