Två konstruktiva möten har satt agendan för hösten

Samarbetet i föreningen har fått en bra start efter sommaruppehållet. Det är tydligt att det finns en stark vilja hos såväl fastighetsägarna som stadsdelsförvaltningen och polisen att samverka i olika frågor för att öka tryggheten och trivseln i våra stadsdelar.

 

Engagerat förvaltarmöte med kommunpolisen på plats

Förra onsdagen (20/9) genomfördes ett förvaltarmöte med ett 15-tal engagerade deltagare. Med på mötet var även kommunpolisen Jonas Jeffsell. Hans medverkan, tillsammans med det allvarliga läget i några av våra stadsdelar, gjorde att fokus i diskussionerna till stor del hamnade på säkerhets- och trygghetsfrågor och samarbetet med polisen.

Några av mötets diskussionspunkter och beslut:

  • Svårigheterna att som fastighetsägare motverka brott i och omkring fastigheterna diskuterades, samt hur man bör agera i olika situationer.
  • Vikten av att inventera och säkerhetsbesikta fastigheter som har fått problem.
  • Satsningen på Trygga Trappan för att motverka otrygghet, stökigt häng, droghandel och annat som inte hör hemma i våra trapphus.
  • För att underlätta samarbetet och öka effektiviteten bör strategiska fastighetsägarfrågor till polisen i möjligaste mån kanaliseras via Hässelby-Vällingbys säkerhetsstrateg Mickael Siivola.

 

Höstens första styrelsemöte

I måndags (25/9) genomfördes också föreningens första styrelsemöte för terminen. Mötet leddes av föreningens ordförande Stefan Sandberg från Svenska Bostäder, och från stadsdelsförvaltningen deltog stadsdelsdirektör Toni Mellblom. Kommunpolisen Jonas Jeffsell deltog även i detta möte, men på länk.

Några av mötets diskussionspunkter och beslut:

  • Det har varit stökigt på Hässelby torg en tid och en platssamverkansgrupp startas där.
  • Stadsdelsförvaltningen har utvecklat sin krisledning och krishantering. Dessa har ställts på prov i samband med den senaste tidens händelser och har då fungerat väl.
  • På grund av det osäkra geopolitiska omvärldsläget har stadsdelsförvaltningen också beslutat om en så kallad krigsorganisation.
  • I Järva har satsningen på trygghetsväktare fallit mycket väl ut och olika varianter av en motsvarande satsning i Hässelby-Vällingby diskuterades.
  • Trygghetsundersökningen i alla stadsdelar är avslutad och vi väntar nu på resultaten.
  • Polisens planering inför nästa år pågår. De försöker resursallokera så effektivt som möjligt utifrån det svåra läge som råder.

 

Goda förutsättningar för fortsatt samarbete

Det finns ett stort engagemang och en stark vilja att samarbeta i föreningen. Många fastighetsägare gör mycket på egen hand, samtidigt som de ser möjligheter att åstadkomma ännu mer genom att samverka. Förvaltarmötet och styrelsemötet har tillsammans lagt en stabil grund för det fortsatta arbetet under hösten och framåt.