Uppdaterade fastighetsägarkartor

Nu har vi tagit fram uppdaterade fastighetsägarkartor för föreningens hela verksamhetsområde.

Vi har tagit fram dem som underlag för att underlätta samarbetet mellan fastighetsägare i de olika områdena.

De finns att ladda ner här

Fastighetsägarkarta Grimsta
Fastighetsägarkarta Grimsta
Fastighetsägarkarta Smedshagen
Fastighetsägarkarta Smedshagen
Fastighetsägarkarta Hässelby gård
Fastighetsägarkarta Hässelby gård
Fastighetsägarkarta Råcksta
Fastighetsägarkarta Råcksta
Fastighetsägarkarta Hässelby strand
Fastighetsägarkarta Hässelby strand
Fastighetsägarkarta Vällingby
Fastighetsägarkarta Vällingby
Fastighetsägarkarta Nälsta
Fastighetsägarkarta Nälsta
Fastighetsägarkarta Vinsta
Fastighetsägarkarta Vinsta