Upprustning av parker och torg i Hässelby och Vällingby!

Just nu pågår en upprustning av Solursparken i Vällingby och under 2019 påbörjas även en upprustning av Hässelby torg samt stråket mellan Ormängstorget och Hässelby torg. Platserna ska fyllas med fler aktiviteter, sittplatser, lekplatser för småbarn och ytor för stadsodling. Upprustningarna är en del av Stockholms stad satsningar på att utveckla stadens parker och naturområden. Om ni är intresserade av att veta hur långt staden har kommit i sin planering av parkerna och torgen, så är ni varmt välkomna till utställningen på Bibblerian på Hässelby torg 10 mellan 13 mars och 30 april!

För mer information klicka på länken: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Park-natur-och-friluftsliv/HV_Det-ska-bli-gronare-i-Hasselby-och-Vallingby/