Yttrande detaljplan del av Grimsta 1:2, S-DP 2016-17700

 

Kartbild: https://växer.stockholm/projekt/bostader-utmed-grimstagatan/