verksamhetsplanering 2022

verksasmhetsplanering 2022

Verksamhetsplaneringen inför 2022 genomförd. Liksom tidigare år gjorde vi det tillsammans systerföreningarna i Järva, Skärholmen, Hässelby-Vällingby och Rågsved. Det är givande att dela varandras erfarenheter från de olika områdena och vårt arbete.

Rekrytering av lokal arbetskraft

Tillsammans med andra fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm, var vi medarrangör till seminariet om Lokal arbetskraftsrekrytering. Då fastighetsbranschen står inför stora utmaningar att hitta medarbetare, belystes möjligheten att hitta nya grupper och vägar för att täcka vårt kommande rekryteringsbehov.